Βιοχημικές εξετάσεις

Οι βιοχημικές εξετάσεις ανιχνεύουν τυχόν δυσλειτουργίες των συμπαγών οργάνων του οργανισμού μας, καθώς και μεταβολικές διαταραχές αυτού.

Συγκεκριμένα, ο βιοχημικός έλεγχος περιλαμβάνει εξετάσεις όπως:

Σάκχαρο

Ουρία

Κρεατινίνη

Ουρικό οξύ

Χοληστερόλη

Τριγλυκερίδια

HDL, LDL

Τρανσαμινάσες (SGOT, SGPT)

Αλκαλική Φωσφατάση

γ-GT, CPK, LDH

Χολερυθρίνη (άμεση – έμμεση)

Ολικές Πρωτεΐνες

Αλβουμίνη

Σίδηρος

Φεριτίνη

Βιταμίνη Β12

Φυλλικό οξύ

Ομοκυστείνη

Ηλεκτρολύτες (Κ, Να,Ca, P, Mg, Cl)

Αντισώματα στρεπτόκοκκου (ASTO)