Νεοπλασματικοί – Καρκινικοί δείκτες

Οι νεοπλασματικοί – καρκινικοί δείκτες είναι πρωτεΐνες που παράγονται από τα καρκινικά κύτταρα του σώματος, ή και από υγιή κύτταρα, ως αντίδραση του οργανισμού στην ύπαρξη όγκου.

Ενδεικτικά, μετρούνται δείκτες όπως:

PSA

PSA Ελεύθερο

a-FP

CEA

CA 15.3

CA 125

CA 50

CA 72.4

N.S.E.