Μικροβιολογικές εξετάσεις

Με σύγχρονους αναλυτές και διαπιστευμένες επιστημονικές μεθόδους, το μικροβιολογικό εργαστήριό μας πραγματοποιεί εξετάσεις για:

Καλλιέργεια βιολογικών υγρών (ούρα, σπέρμα, κόπρανα, κολπικό, προστατικό, ουρηθρικό, φαρυγγικό, ωτικό, ρινικό)

Αντιβιόγραμμα

Έλεγχος για Χλαμύδια

Ουρεόπλασμα

Μυκόπλασμα

Μικροσκοπική και Παρασιτολογική εξέταση

Καλλιέργεια και Ανίχνευση Αιμοσφαιρίνης σε δείγμα κοπράνων (Mayer).