Αιματολογικές Εξετάσεις

Μέσα από τις εξετάσεις αίματος, αποκτούμε μια εικόνα της συνολικής λειτουργίας του οργανισμού μας. Στο διαγνωστικό μας κέντρο πραγματοποιούνται εξετάσεις όπως:

Γενική εξέταση αίματος

Φυλλικό Οξύ

Τεστ Δρεπανώσεως

Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης (HbA, HbA2, HbF, HbS, HbC, Lepore)

Αιμοσφαιρίνη A1c (γλυκοζυλιωμένη)

Ομάδα αίματος

Rhesus

G-6-PD

Coombs (άμεση – έμμεση)

Βιταμίνη (B12, B1, B2, E, C ,D3).