Ανοσολογικές εξετάσεις

Οι ανοσολογικές εξετάσεις μας επιτρέπουν να ανιχνεύουμε λοιμώξεις ή δυσλειτουργίες του ανοσοποιητικού συστήματος.

Ενδεικτικά, στο διαγνωστικό μας κέντρο πραγματοποιούνται οι παρακάτω ανοσολογικές εξετάσεις:

Για τα αυτοάνοσα νοσήματα:

Αντιπυρηνικά (ΑΝΑ)

anti-DNA

anti-ENA

anti-SS-A(Ro, La)

anti-CCP

ASMA

anti-RNP

Συμπλήρωμα (c3-c4-ολικό)

Αντιμιτοχονδριακά (ΑΜΑ)

Anti-ASMA

Ανοσοσφαιρίνες (G,A,M,E)

Για τα λοιμώδη νοσήματα:

HIV

Ηπατίτιδες (Α, Β, C)

Ερυθρά (G, M)

Τοξοπλασμα (G,M)

Κυτταρομεγαλοιός (G, M)

EBV