Ειδικές εξετάσεις

Στο διαγνωστικό μας κέντρο πραγματοποιούνται ειδικές εξετάσεις για την πρόληψη αλλά και την έγκαιρη διάγνωση πολλών παθήσεων.

Ενδεικτικά:

Check Up:

Γενική αίματος

ΤΚΕ

Σάκχαρο

Ουρία

Κρεατινίνη

Ουρικό οξύ

Χοληστερίνη

Τριγλυκερίδια

HDL, LDL, SGOT, SGPT, GT

Γενική ούρων

Εξετάσεις πηκτικότητας:

Ινωδογόνο

PT

INR

aPTT

PTT

D-Διμερή

Οστεοπόρωση:

Ασβέστιο

Φωσφόρος

Υδροξυβιταμίνη – D3

Οστεοκαλτσίνη

Παραθορμόνη